Westerviks seglarskola

Ett lyckat sammarbete mellan stadens två segelsällskap, Westerviks Segelsällskap (WSS) och Westerviks Segelsällskap Wikingarna (WSSW)

Sedan våren 2015 har klubbarna gemensamt bedrivit seglarskola för barn och ungdomar i Västervik med omnejd. Då detta föll mycket väl ut tog vi steget än längre och öppnade upp för vuxenskola. Idag har vi totalt tre skolverksamheter för barn och ungdom och tre stycken för vuxna.

2015 blev segelsällskapen också certifierade av Svenska Seglarförbundet (SSF) att bedriva en seglarskola enligt deras mall. SSF har arbetat fram ett gediget utbildningsmaterial med tydliga kursplaner och mål för de olika utbildningsstegen. Seglarskolan har nu precis som i skolans värld en tydlig ram att förhålla sig till.

SSF ställer också krav på ledning och instruktörer, vilket vi håller hårt på. Minst 1 utbildad instruktör på 5 elever.

Seglarskola- ungdomar 8-16 år

Teori varvat med praktik. Våra elever får också kunskap i sjövett vilket är viktigt att känna till då man är på vattnet.

Vi har seglarskola som löper över hela året (april - oktober) samt 4 populära läger!

Innan vi sjösätter jollarna brukar vi alltid ha ett övningstillfälle i simhallen där eleverna får, under säkra förhållanden, öva på kappsejsning och livräddning.

Våra träffar kommer att vara på måndagar mellan kl. 18 - 20. Båtarna vi använder för barn och ungdomar är optimistjollen för de yngre och 2-krona för de äldre. I menyn kan du läsa mer om dessa jollarna.

Det kan också förekomma tillfällen då eleverna får följa med i större båtar, C55 samt j24:or.

Seglarskola för vuxna...

Våra otroligt omtyckta seglarskolor, dessa riktar sig mot vuxna.

Sedan flera år tillbaka genomför vi seglarskolor för vuxna deltagare. Dessa har blivit riktigt omtyckta, så pass att vi tyvärr fått neka deltagare.

Erfarna, vuxna instruktörer guidar er seglare, utifrån er tidigare kunskapsnivå. Ni kan vara helt novisa eller ha tidigare kunskaper. Alla är välkomna att utvecklas tillsammas med oss!

I vuxenseglarskolan inkluderas alla moment som har med seglingen att göra: Teori, båtfix, sjösättning, segling, höstfix och upptagning...

Tidigare elever uppskattar helheten och känner sig efter kursen redo för nästa steg, att skaffa sig en egen båt och börja utforska på egen hand!

Barn & Ungdom (8-16 år)

Säsongskola som pågår under ett läsår. Vi startar upp i slutet av mars och seglar fram till oktober då mörkret tar överhand. Eleverna delas in i olika grupper beroende på kunskapsnivå och ålder. Vi pausar seglarskolan då grundskolorna har lovveckor.

Sommarskolan

Våra populäraste skolformer. Tre olika veckoläger med lite olika innehåll. V.25 är ett läger med övernattning på klubbholmen, Skansholmen. Övriga två veckor är dagläger, med bas på Notholmen.

Vuxenskolan

Ta steget, utöka dina färdigheter i att segla. Med hjälp av erfarna instruktörer får du under säkra förhållanden lära dig allt som har med båtliv att göra!
En otroligt uppskattad seglarskola som dragit fulla kurslistor år efter år!

Havskappsgling

Efter påtryck från tidigare deltagare. Sedan flera år tillbaka genomför vi seglarskola i havskappsegling. Denna skolform skiljer sig markant från övriga skolformer. Här går vi mer in på säkerhetstänk, positionsplacering på däck samt genomför en eller flera havskappseglingar under året! Endast för erfarna seglare!